Integritetspolicy

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på vår hemsida för att följa gällande lagar och förordningar GDPR (General Data Protection Regulation).

ML Display AB (org. Nr 556711-2874) är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge?

De uppgifter som lagras är de fält som respektive inskicksformulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

ML Display använder personuppgifter för att marknadsföra sina tjänster i Digitala kanaler och genom utskick med erbjudanden och information. Personuppgifter som används är namn, e-postadresser och användarbeteende. Behandlingen sker efter samtycke, exempelvis vid nerladdning av eböcker, eller intresseavvägning. Uppgifternas ursprung är från registrering genom anmälan till nyhetsbrev eller andra formulär på vår hemsida.

Behandlingar som utförs:
 • Information om utbildningar och event samt innehåll och nyheter som är relevant och går in under intresseavvägning hos mottagaren. 
 • Profilering och kategorisering i form av persona baserat på användning på hemsida, tester och andra aktiviteter såsom deltagande på informationsmöten.
 • Skapandet av ett för dig personligt anpassat innehåll baserat, på hur vi bedömt ditt intresse av våra tjänster och var du befinner dig i köpprocessen.
 • Riktade marknads- och säljinsatser baserat på ovan.
Kategorier av personuppgifter:
 • Namn
 • E-post
 • Företag
 • Title
 • Telefonnummer
 • Intresseområden
 • Utmaningar
 • Bransch
 • Koppling till ”persona” som speglar hur vi bedömt ditt intresse av våra tjänster.

Laglig grund: Intresseavvägning. Det finns alltid möjlighet att avregistrera sig (opt-out).

Vad är vårt ändamål med insamlingen av dina personuppgifter?

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig finner du lite längre ned på sidan. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig. Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

Kontaktinformation

Namn: ML Display AB
Telefon: 0418 – 44 44 44
E-post: info@mldisplay.se

Organisationsnummer: 556711-2874
Lodjursgatan 3
261 44 Landskrona

Vi hjälper företag med exponering, displayer och ökad försäljning i butik utan krav på design, kvantitet och utformning.